Vizioni i RROZHRK-së

Promovimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve dhe i partneritetit ndërmjet sektorëve të ndryshëm të komunitetit rural në Kosovë përmes aktiviteteve të avokimit që synojnë zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Rejat

Njoftimet

Anëtarësimet & Partneritetet evropiane e ndërkombëtare

Rrjeti i Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës është anëtar-themelues i Rrjetit Ballkanik për Zhvillim Rural – (BRDN), pastaj është anëtar i Partneritet për Evropën Rurale – (Rrjet Evropian për Zhvillim Rural – PREPARE) si dhe anëtari i Parlamentit Rural Evropian (European Rural Parliament).